Formularz o przyznanie kredytu mieszkaniowego

Wypełnij formularz
*
*
*
*
 

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz nowych i aktualnych produktach Banku za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres mailowy: *
poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres mailowy:

kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany przeze mnie numer telefonu: *
kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany przeze mnie numer telefonu:

Oświadczam, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną administratora danych osobowych: *
Oświadczam, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną administratora danych osobowych:


Treść strony: RRSO 4,06%

Reprezentatywny przykład dla KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNE M: 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,06%, całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 253 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 349 436,21 zł, oprocentowanie zmienne 4,49 % w stosunku rocznym (WIBOR 3M (według stanu na dzień 14.01.2020 r. wynosi 1,71 %) + marża Banku: 1,78 p.p., marża jest podwyższana o 1 p. p. do czasu wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy kredytu hipotecznego), całkowity koszt kredytu hipotecznego wynosi 96 436,21 zł (w tym: prowizja 3 289,00 zł, odsetki 87 292,40 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg. oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 5 835,81 zł,  PCC 19,00), zł okres kredytowania 235 miesięcy, 235 miesięcznych rat malejących. Najwyższa rata kredytu hipotecznego: 1 825,52 zł (kapitał plus odsetki). Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na lokalu mieszkalnym, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego wynosi316 250 zł. Wkład własny Kredytobiorcy wynosi 20% wartości nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu, Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta i koszt ten nie jest mu znany. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego została obliczona, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta oraz wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu hipotecznego zgodnie z harmonogramem oraz została ustalona przy założeniu, że stopa oprocentowania kredytu hipotecznego i opłaty pozostają niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy oraz przy założeniu, że kredyt hipoteczny zostaje wypłacony jednorazowo.

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu hipotecznego oraz daty płatności pierwszej raty. Maksymalny okres kredytowania wynosi 300 miesięcy